Petició d’oferta per al contracte menor de serveis de realització de l’estudi de viabilitat econòmica i sostenibilitat financera i de l’anàlisi cost Consell Insular de Menorca

Petició d’oferta per al contracte menor de serveis de realització de l’estudi de viabilitat econòmica i sostenibilitat financera i de l’anàlisi cost benefici corresponent a la compra dels terrenys de l’aeròdrom de sant Lluís, situat entre els municipis de Maó i sant Lluís, juntament amb la parcel·la “Radiofaro Vor” situada en la carretera d’accés a aquest, situada al costat de la caserna de la Guàrdia Civil. Expedient: C4300- 2023- 000531