Subvenciones para implantar Sistemas térmicos renovables destinados al Sector residencial-viviendas. Lo pueden solicitar particulares, fincas, ONG, personas jurídicas...

En marxa els ajuts Next Generation a Mallorca per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

Aquesta partida dels fons Next Generation compta amb un pressupost de més de 2,3 milions d’€ per a Balears, i hi poden accedir entitats locals de tot Mallorca

Ja es poden demanar els nous ajuts Next Generation per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa d’incentius 6 del RD 477/2021, PRTR P3: C7.I1 i C8.I1). Aquesta nova línia d’ajuts Next Generation per a Mallorca cerca implantar sistemes tèrmics renovables en el sector residencial de la nostra illa.

Aquest ajut Next Generation, que ja s’ha posat en marxa a Mallorca per impulsar els sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, està destinat a:

 • Persones físiques
 • Entitats sense ànim de lucre
 • Persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat
 • Comunitats de propietaris
 • Entitats locals i del sector públic institucional
 • Administracions Públiques

Les actuacions subvencionables inclouen la realització d’instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts renovables, destinades a la per a climatització i/o aigua calenta sanitària en habitatges:

 • Tecnologies solar tèrmica
 • Biomassa
 • Geotèrmica
 • Hidrotèrmica
 • Aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire)

L’import econòmic és de 2.305.087,63 € finançats amb els fons PRTR (Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència) repartit per les anualitats següent:

 • Any 2022: 700.000,00 €
 • Any 2023: 1.000.000,00 €
 • Any 2024: 500.000,00 €
 • Any 2025: 105.087,63 €

Als ajuts, gestionats per la Fundació Mallorca Turisme, s’hi pot accedir a través de l’Oficina de Fons Europeus del Consell de Mallorca i la Cambra de Comerç cridant al 971 710 188 (ext. 2226) o dirigint-vos via correu electrònic a ofemallorca@cambramallorca.com.

Si vols consultar tots els ajuts Next Generation a Mallorca, visita la secció Ajuts Mallorca.