Sol·licitud de Participació al XIV Concurs de Projectes Empresarials EUREKA Nous projectes empresarials

 

Data de finalització per presentar candidatures: 03/03/2016

Té com a objectius:
– Detectar nous projectes empresarials i estimular la seva posada en marxa.
– Millorar la capacitació dels futurs emprenedors/es reforçant els seus coneixements en els aspectes de gestió i administració d’empresa, donant-los suport en la fase de implementació i redacció del pla d’empresa.
– Tutoritzar i acompanyar als projectes participants – Promoure la cultura emprenedora en la ciutat de Palma mitjançant l’organització d’un concurs empresarial que premia les millors actituds emprenedores en relació amb els aspectes econòmics, socials i mediambientals a l’entorn local.

a) Premis generals

-Un primer premi per import de 6.000 €
-Un segon premi per import de 4.000 €
-Un tercer premi per import de 3.000 €

b) Premis en espècie

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10433/574931/palmaactiva-anunci-de-les-bases-reguladores-i-conv

Deja una respuesta