Reactivació econòmica: L’Euroregió Pirineus Mediterrània Fons d’ajut euroregional de 700.000 euros per donar resposta a la crisi generada per la Covid-19

El fons finançarà projectes i accions de cinc àmbits sectorials: innovació, medi ambient i canvi climàtic, ensenyament superior i recerca, turisme i cultura.

Aquesta iniciativa de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, agrupació europea de cooperació territorial formada pels territoris de les Illes Balears, Catalunya i Occitània i presidida actualment pel Govern de les Illes Balears, contempla diverses temàtiques en què es poden finançar projectes. El Fons, emmarcat en el lema L’Euroregió actua: units fem front a la Covid-19, s’articula al voltant de sis objectius específics:

  1. Innovació i recerca: la innovació ha d’estar al servei d’una Euroregió autosuficient en termes agroalimentaris.
  2. Ensenyament superior: les universitats euroregionals han de permetre la inclusió de tots els estudiants davant els reptes de l’ensenyament a distància.
  3. Turisme: l’Euroregió ha de ser una destinació segura, sostenible i resilient.
  4. Medi Ambient: l’economia circular ha de ser una prioritat euroregional. Cal posar de relleu el concepte de la proximitat davant de les crisis sanitàries.
  5. Adaptació al canvi climàtic: cal promoure l’adaptació al canvi climàtic en tots els sectors per aconseguir una millor resiliència, especialment davant les crisis sanitàries.
  6. Cultura: cal reorientar la producció cultural, especialment la dels joves actors euroregionals, cap a la digitalització dels continguts artístics.

IR A LA NOTICIA