MÀSTER UNIVERSITARI EN COMPTABILITAT I AUDITORIA, CURSO 2014-2015

OBJECTIUS ACADÈMICS I PROFESSIONALSEl màster té com a objectiu principal la formació dels professionals de la comptabilitat i auditoria de nivell superior. Es dirigeix a titulats universitaris que vulguin ampliar els seus coneixements sobre matèries relacionades amb la comptabilitat i l’auditoria.Dins l’oferta de les assignatures del màster es presenten els itineraris pertinents (segons la titulació d’entrada al màster) perquè els alumnes puguin aconseguir l’exempció de la part teòrica del primer examen per accedir al ROAC.El programa s’adreça a potenciar en l’alumne:• La capacitat d’interpretació de la informació comptable.• El coneixement profund de la normativa comptable i d’auditoria, així com la capacitat d’aplicar-la d’una forma correcta.• L’ anàlisi de les conseqüències que la informació comptable produeix en l’entorn econòmic i social en el qual es troba.• Les capacitats de creativitat i innovació, per poder donar satisfacció a les funcions que la societat exigeix a l’expert comptable, cada vegada més complexes, en lògica congruència amb l’amplitud i la complexitat de l’activitat econòmica i social.• El criteri fonamentat de la persona en l’exercici professional enfront de situacions o problemes nous i no prevists.

Deja una respuesta