Jornada Successions, estrangers residents i dret civil aplicable Organizada por Consell Assessor de Dret Civil i l’IEA, con la colaboración ICAIB

El Consell Assessor de Dret Civil i l’IEA, han organitzat aquesta activitat amb col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, i han pretès oferir als professionals del dret i de l’Administració pública, com també als estudiosos del dret civil balear, una anàlisi d’alguns dels problemes actuals que suscita l’aplicació de la legislació de successions als ciutadans estrangers que resideixen a la nostra comunitat autònoma.

L’activitat s’ha duit a terme de manera telemàtica el dia 19 de novembre de 2020, de 16.30 h a 19.30 h.

El Colegio de Economistas ha acordado con las entidades organizadoras que se pueda visualizar por los Economistas de Baleares interesados por los temas de esta Jornada. Para ello, por favor, ponerse en contacto con el Colegio: ceib@economistas.org

Agradecemos a los organizadores que podamos repasar esta gran Jornada!