El PIB por Cápita y la Productividad de la Economía Balear jornada, 6 de octubre de 2021, 18.30 h. - Caixaforum

En nom del senyor Iago Negueruela i Vázquez, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, uns convidam a la propera presentació de la jornada El PIB per càpita i la productivitat de l’economia balear: evolució i reptes des d’un vessant sectorial, que tindrà lloc el dimecres, 6 d’octubre, a les 18.30 h, al Caixaforum de Palma. Aquesta presentació és la primera de les ponències que tindran joc dins del marc del cicle de conferències denominades Els Reptes de l’Economia Balear en l’Etapa Post-Covid.

En aquesta ocasió, la presentació estarà a càrrec del senyor Llorenç Pou Garcías, director general de Model Econòmic i Ocupació.

Ens agradaria comptar amb la serva presència i els demanam que facin extensiva aquesta invitació a tots els seus membres, associats, entitats i personal que puguin estar interessats.

Per motius d’espai i protocol COVID-19 demanam la seva confirmació al correu electrònic: gabinete@sgett.caib.es

Us remetem, adjunta, la invitació a l’acte.

Salutacions cordials,

INVITACIÓN: AQUÍ