Consell de Govern Extraordinari: El govern elimina l’impost sobre successions i donacions en herències entre pares i fills a les Illes Balears 18 de juliol de 2023

\ Aprovat el Decret llei per a l’eliminació de l’impost entre pares i fills, avis i nets i entre cònjuges

\ S’elimina també l’impost en la compra de primer habitatge habitual per a menors de 30 anys

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha anunciat avui l’aprovació del Decret llei de reforma fiscal per a la supressió de l’impost sobre successions i donacions (ISD) entre pares i fills, avis i nets i entre cònjuges, així com la rebaixa de fins a un 50 % entre germans i entre oncles i nets, a les Illes Balears. A més, la reforma inclou també la supressió de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) per a la compra de primer habitatge habitual per a menors de 30 anys i persones amb discapacitat, i la rebaixa del 50 % per a menors de 35, famílies nombroses, monoparentals o famílies amb persones amb discapacitat a càrrec.

La reforma s’ha aprovat avui en un consell de govern extraordinari, entrarà en vigor a partir de la publicació en el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB) i el Parlament de les Illes Balears l’haurà de convalidar en el termini d’un mes.

Amb el Decret s’elimina el pagament de l’impost sobre successions i donacions entre pares i fills, avis i nets, i cònjuges. En el cas d’herències entre germans o entre oncles i nebots en les quals la persona morta no tengui descendents, la reducció serà del 50 %, i en el cas que tengui descendents la rebaixa serà del 25 %. La reforma s’aplica tant a herències per causa de mort com a herències en virtut dels denominats pactes successoris o herències en vida propis del dret civil de les Illes Balears.

El Decret llei també inclou l’eliminació total de l’ITP en la compra de primer habitatge habitual per a menors de 30 anys i persones amb discapacitat, amb un límit de renda de 52.800 € en declaració individual o de 84.480 € en declaració conjunta i el preu de l’habitatge no pot ser superior a 270.151,20 €.

Finalment, es redueix un 50 % l’ITP per a la compra de primer habitatge a joves menors de 35 anys i per a la compra d’habitatge habitual a famílies nombroses, famílies monoparentals i famílies amb persones amb discapacitat a càrrec, sempre que el preu de l’habitatge no superi els 270.151,20 €. En el cas de les famílies nombroses, el cost límit de l’habitatge podrà ser d’un màxim de 350.000 €.

Sala de premsa Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

PDF 

Primer decret de reforma fiscal 18.07.23

BOIB