Butlletí de novetats de l’Institut d’Estudis Autonòmics núm. 2

Núm. 2 [maig de 2021]

  • Propers seminaris en línia sobre control de subvencions i dret de consum

21 de maig: El control de les subvencions concedides: qüestions procedimentals actuals. Inscriviu-vos aquí.

11 de juny: ¿Están las administraciones de consumo preparadas para atender las demandas de los consumidores y usuarios en los mercados del siglo XXI? Pròximament s’obrirà el període d’inscripció.

  • Nova edició de Legislació de subvencions

Consultau el número 4 de la col·lecció «Eines»: Legislació de subvencions, que inclou tota la normativa actualitzada en aquesta matèria incloent les especificitats relatives a la legislació COVID‑19, fons europeus i modernització. Teniu disponibles aquesta i altres novetats editorials de l’IEA aquí.

  • El TSJIB emet dos pronunciaments de rellevància especial

La Interlocutòria núm. 152/2021 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, de 7 de maig, autoritza les mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID‑19.

La Sentència de la mateixa Sala núm. 248/2021, de 21 d’abril estima parcialment el recurs contenciós administratiu contra el Decret sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears.

  • Consultau les novetats en matèria d’autonomies

A l’apartat Actualitat de la secció Estat autonòmic de la nostra pàgina web trobareu legislació autonòmica comparada, jurisprudència constitucional i controvèrsies competencials Estat-CAIB.

  • Novetats en la pàgina web de l’IEA

Amb la nova presentació és ara més senzill accedir als nostres continguts. Visitau-la!

Heu estat incorporats a la base de dades de contactes per a la tramesa d’Ítems, butlletí informatiu de l’IEA. Si no voleu rebre’l, us podeu donar de baixa clicant al següent enllaç.

Informació sobre protecció de dades personals

http://iea.caib.es