link
link

Tràmits estrangeria

En virtut de l'Acord de col·laboració existent entre el col·legi i la Delegació del Govern en Illes Balears, el CEIB està facultat per tramitar les sol·licituds de N.I.E.s i altres documents amb l'objecte de facilitar l'accés dels ciutadans als serveis que en matèria d'estrangeria presta la Delegació del Govern, així com simplificar i optimitzar la gestió, reduint els temps d'espera i d'obtenció dels diferents tràmits d'estrangeria.

Horari i lloc d'atenció:
En la secretaria del CEIB de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00h.
Av. Juan March Ordinas, nº 9, 1ºB – 07004 Palma
Telf. 971 72 21 69 - Fax. 971 71 04 77
E-mail: info@economistas.org


Tràmits

  • Sol·licitud de N.I.I.
  • Sol·licitud duplicat de N.I.I.
  • Sol·licitud certificat de resident
  • Sol·licitud de no resident

Models i impresos