link
link
Salutació Degà
Onofre Martorell Cunill, Degà-Pr

Salutació Degà
Onofre Martorell Cunill, Degà-President

Col·legiació
Si no ets col·legiat no ets econom

Col·legiació
Si no ets col·legiat no ets economista.

Pre-col·legiació
Las ventajas de estar precolegi

Pre-col·legiació
Las ventajas de estar precolegiado

Societats Profesionals
Leyes, reglamentos, solicit

Societats Profesionals
Leyes, reglamentos, solicitudes...

Raons per col·legiar
La función social del econo

Raons per col·legiar
La función social del economista.


Societats professionals

Llei de Societats Professionals

Reglament col·legial

Sol·licitud d'inscripció

Formulari Inscripció