link
link
Presentació
Escola Pràctica d’Economia i Empre

Presentació
Escola Pràctica d'Economia i Empresa

Programació
Activitats formatives

Programació
Activitats formatives

Una altra formació
Formació altres organismes

Una altra formació
Formació altres organismes


Presentació Escola Practica d'Economia i Empresa (EPEE)

Presentació Escola Practica d’Economia i Empresa (EPEE)

Amb l'objecte d'atendre les cada vegada majors necessitats d'especialització i actualització contínua en l'àmbit econòmic i empresarial que la societat requereix dels economistes i professionals de l'empresa, el Col·legi d'Economistes de les Illes Balears crea, l'any 2010, l'Escola Pràctica d'Economia i Empresa.

La seva creació, per a la gestió de la formació especialitzada i continua, dóna resposta, principalment, als economistes i professionals de l'empresa. Un programa formatiu que incrementa i actualitza els seus coneixements, cobrint diferents àrees d'especialització de la nostra professió: Fiscalitat, Comptabilitat i Auditoria; Concursal Societària; Mediació Civil i Mercantil; Finances, Màrqueting, Inglés econòmic-jurídic, alemany i noves tecnologies.

El Col·legi d'Economistes dels Illes Balears aposta per una ampla oferta formativa mitjançant diversos formats, principalment presencial, pels professionals a Mallorca, Menorca i a Eivissa-Formentera.

Les inscripcions a aquesta formació s'han de fer a través de la Plataforma de Formació del CEIB.

Aquesta formació es veu complementada amb l'organització de conferències, sessions monogràfiques i tallers.

L'objectiu primordial és garantir la màxima qualitat dels ensenyaments impartits. Per aconseguir-ho l'Escola compta amb un professorat extern especialitzat en les diferents matèries, acadèmics i professionals de gran prestigi.

L'oferta formativa de l'Escola Pràctica d'Economia i Empresa es va completant a mesura van sorgint canvis legislatius o altres novetats que afectin a la nostra professió. És a més una programació flexible, oberta a les necessitats i suggeriments dels nostres col·legiats.

Per qualsevol suggeriment sobre aquesta formació, us demanam ens remetéssiu un mail a:
ceib@economistas.org

Salutaciones cordials

Onofre Martorell Cunill
Degà i President del CEIB
i Director de la EPEE del CEIB