link
link
Salutació Degà
Onofre Martorell Cunill, Degà-Pr

Salutació Degà
Onofre Martorell Cunill, Degà-President

Col·legiació
Si no ets col·legiat no ets econom

Col·legiació
Si no ets col·legiat no ets economista.

Pre-col·legiació
Las ventajas de estar precolegi

Pre-col·legiació
Las ventajas de estar precolegiado

Societats Profesionals
Leyes, reglamentos, solicit

Societats Profesionals
Leyes, reglamentos, solicitudes...

Raons per col·legiar
La función social del econo

Raons per col·legiar
La función social del economista.


Salutació Degà

Salutació Degà

Benvolguts/des companys/es:

En nom de tots els membres de la Junta de Govern i en el meu propi, m'és grat donar-vos la més cordial benvinguda a la Pàgina Web del Col•legi d'Economistes de les Illes Balears. Un Col•legi Professional que es va constituir al desembre de 1979, recollint els esforços i activitats desenvolupades des de 1968 per un petit grup de professionals, primer com Delegació del Col•legi Central de Madrid i posteriorment com una Secció depenent del Col•legi d'Economistes de Catalunya.

És per a mi un honor presidir aquest Col•legi, assumeixo el càrrec amb molta il•lusió i molta responsabilitat. La responsabilitat de mantenir el camí iniciat pels anteriors Presidents, però també la responsabilitat de continuar millorant i d'assumir els reptes que es presentin amb les complexes circumstàncies que avui dia es requereixen i que, com a conseqüència, el Col•legi necessita i mereix.

Amb la finalitat d'atendre les demandes i les necessitats del nostre col•lectiu, l'actual Junta de Govern aposta per una reestructuració del Col•legi, de manera que es puguin impulsar els temes que a cada moment interessin, podent contar amb la col•laboració més estreta dels col•legiats. Per a això, volem potenciar les estructures de les comissions, donant força a les ja existents i creant altres noves, a més de seguir desenvolupant les múltiples activitats encaminades a millorar la formació professional dels nostres col•legiats, a la integració en la vida professional dels nous membres i a acréixer la imatge professional de l'economista en la nostra Comunitat.

Aquesta Pàgina Web pretén contribuir a agilitzar la comunicació dels col•legiats i amb la participació de tots millorar la nostra qualitat de serveis a l'economista i a la societat balear en general.

Als llicenciats que desitgin exercir com economistes, els recordo la conveniència de la seva incorporació i, als altres, els recomano també la seva col•legiació per a poder utilitzar la denominació professional i gaudir dels avantatges que oferix el nostre Col•legi.

Rebeu una forta abraçada,

Onofre Martorell Cunill
Degà-President