link
link
Documents y quotes
Documents a aportar per a la co

Documents y quotes
Documents a aportar per a la col·legiació

Qui pot col·legiar-se?
Requisits y condicions

Qui pot col·legiar-se?
Requisits y condicions

Activitats i àmbits
d’actuació de l’economis

Activitats i àmbits
d'actuació de l'economista


Qui pot col·legiar-se?

1.- Els Espanyols i altres ciutadans d'un país de la Unió Europea que compleixin alguna de les següents condicions:

 • Que estiguin en possessió d'algun dels següents títols de Doctor o Llicenciat en:
  • Ciències Polítiques i Econòmiques (Secció d'Economia)
  • Ciències Polítiques, Econòmiques y Comercials (Secció d'Econòmiques i Comercials)
  • Cièncias Econòmiques y Empresarials
  • Administració y Direcció de Empreses
  • Ciències Actuarials y Financeres
  • Economia
  • Investigació i Técniques de Mercat
 • Que estiguin en possessió del títol d'Intendent o Actuari Mercantil.
 • Que hagin obtingut la convalidació d'un títol estranger per algun dels indicats en el punt 1 anterior.

  La convalidació se sol·licita dirigint-se a:

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
  Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions
  Passeig del Prado, 28 - 28014 Madrid
  Tel.: 91 506 56 00

 • Que hagin obtingut del Ministeri d'Economia i Hisenda el reconeixement d'un títol d'un país de la Unió Europea, per a l'exercici de la professió d'economista.

  (Sistema regulat per l'Ordre del Ministeri de la Presidència de 19 de maig de 1995, que desenvolupa el RD 1665/91, en aplicació de la Directiva de la UE relativa al reconeixement de títols universitaris de més de tres anys de durada).

  Per sol·licitar el reconeixement professional d'Economistes cal dirigir-se a:

  Ministeri d'Economia
  Subdirecció General de Recursos Humans (anteriorment Subdirecció General de Planificació, Organització i Serveis)
  Pº de la Castellana, 135 - planta 4ª
  28046 Madrid
  Tel.: 91 583 65 14

2.- Els estrangers, no ciutadans de la Unió Europea, que compleixin les dues següents condicions:

Haver obtingut la convalidació d'un títol estranger per algun dels indicats en el punt 1 anterior, i:

 • Tenir dret de reciprocitat per a l'exercici de la professió.

  Aquesta última condició s'adquireix per una de les següents vies:

  • Per l'existència d'un tractat entre el seu país d'origen i Espanya, o
  • Per l'aportació, per part de l'interessat, d'un certificat expedit per l'associació professional del país corresponent, admetent que un titulat espanyol podria exercir al seu país.