link
link
Salutació Degà
Onofre Martorell Cunill, Degà-Pr

Salutació Degà
Onofre Martorell Cunill, Degà-President

Col·legiació
Si no ets col·legiat no ets econom

Col·legiació
Si no ets col·legiat no ets economista.

Pre-col·legiació
Las ventajas de estar precolegi

Pre-col·legiació
Las ventajas de estar precolegiado

Societats Profesionals
Leyes, reglamentos, solicit

Societats Profesionals
Leyes, reglamentos, solicitudes...

Raons per col·legiar
La función social del econo

Raons per col·legiar
La función social del economista.


¿Què és la Pre-col·legiació ?

El Col·legi d'Economistes de les Illes Balears ofereix l'oportunitat als estudiants de CCEE i EE, ADE i Economia, de gaudir dels seus serveis en les mateixes condicions que els col·legiats, mitjançant la fórmula de la Pre-col·legiació. La figura del pre-col·legiat es transitòria i prèvia a la de Col·legiat, per oferir una via d'accés als estudiants dels dos darrers cursos que desitgin incorporar-se al Col·legi. El termini màxim de permanència establert (per la Junta de Govern) és de 2 anys, transcorreguts els quals sense haver obtingut el títol de llicenciat/ada, sirà necessari contactar amb el Col·legi per a regularitzar aquesta situació.

Avantatges que t'ofereix estar Pre-col·legiat:

- quota d'entrada gratuïta descompte especial en les quotes trimestrals
- recepció de ECONOMISTES, publicació quinzenal
- recepció de circulars informatives
- accés directe a la Borsa de Treball
- accés a Internet
- convenis amb entitats financeres
- preu especial de col·legiat en els cursos que organitza el Col·legi
- servei de Biblioteca
- guia de serveis concertats: descomptes en botigues, llibreries, hotels, assegurances, etc.
- agenda anual


Ventajas que te ofrece el estar precolegiado

 • Cuota de entrada gratuita.
 • Descuento especial en las cuotas trimestrales.
 • Recepción de ECONOMISTES, publicación quincenal.
 • Recepción de circulares informativas
 • Recepción del Boletín Electrónico del CEIB.
 • Acceso directo a la Bolsa de Trabajo
 • Convenios con entidades financieras
 • Precio especial en los cursos que organiza el Colegio.
 • Servicio de Biblioteca
 • Guía de servicios concertados: descuentos en tiendas, librerías, hoteles, seguros, etcétera.
 • Agenda anual

Documentació a aportar per la Pre-col·legiació

- 2 fotos tamany carnet
- original i fotocòpia del resguard de la matrícula del curs acadèmic
- fotocòpia del DNI
- Dades per la domiciliació bancària dels rebuts trimestrals (entitat, oficina, D. Control, núm. compte, ciutat)

Quotes trimestrals

Quota Pre-col·legiat: 4 €

Horari d'atenció al públic

Dilluns a divendres, de 8:30 h. a 14:00 hores. El mes d'agost, per descans del personal, estarà tancat des del dia dilluns, 13 d'agost fins a divendres, 24 d'agost de 2018. el ceib reprèn la seva activitat dilluns, 27 d'agost de 2018.