link
link

Prácticum CEIB-UIB

Apropar als alumnes, d'últims anys de Carrera d'Economia i Empresa de la UIB, a l'àmbit professional dels Despatxos d'Economistes

El Col·legi d'Economistes de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears van signar el 18 d'Abril de 2007, un Acord marc de col·laboració, sent ratificat pel Consell de Govern UIB, el 9 de maig de 2007.

En virtut d'aquest acord de col·laboració es van establir les bases per aconseguir una coordinació eficaç dels esforços de manera a aprofitar els recursos respectius.

En aquest esperit de col·laboració i dinamització de les accions conjuntes, s'ha acordat dur a terme l'actuació del Prácticum CEIB-UIB. Facilitar que els estudiants d'Econòmiques i Empresarials puguin realitzar pràctiques professionals en Despatxos de Col·legiats.

Es contempla que els Despatxos d'Economistes Col·legiats, puguin acollir alumnes en:

1) Pràctiques Curriculars:

- Gestionades per la Facultat d'Economia i Empresa (FEE) de la UIB.
- Períodes per realitzar-les: Entre els mesos de novembre a febrer o bé de febrer a maig.
- Els estudiants escullen el període i el sector on les volen dur a terme.
- Total d'hores: 400 hores durant el període, podent realitzar un màxim de 5h/dia.
- Aquesta modalitat no té cap cost per als Despatxos d'acolliment.

2) Pràctiques *Extracurriculares:

- Gestionades pel Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa dels Illes Balears de la UIB.
- Període per realitzar-les: No hi ha període establert, es poden realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic.
-Total d'hores: 650 hores per curs acadèmic, podent realitzar un màxim de 5h/dia i fins a 7h/dia en els períodes no lectius.
- Aquesta modalitat té un cost mínim per al Despatx (sol·licitar els imports al CEIB).

Els estudiants reben una ajuda econòmica mensual per part de l'empresa en funció del nº d'hores que realitzen.

El CEIB obre aquesta convocatòria de períodes de pràctiques per realitzar estades en Despatxos d'Economistes de les Illes Balears, durant els mesos a convenir entre tots dos i en horari flexible dins de les modalitats exposades en els punt 1 i 2.

Aquest període de pràctiques curriculars i extracurriculares comportarà un seguiment per part del CEIB i la UIB, encarregats de vetllar pel bon funcionament d'aquesta col·laboració.

Els Despatxos d'Economistes Col·legiats poden comunicar-nos la seva voluntat d'acollir alumnes en Prácticum, a la següent adreça: ceib@economistas.org.

Per ampliar informació, posar-se en contacte amb el Col·legi d'Economistes, al telèfon +34 971 72 21 69.