link
link

Marca Economistes

Els economistes poden ara incorporar la marca que els distingeix en els seus documents i papereria administrativa.
Per a la seva aplicació, s'indiquen unes senzilles normes d'ús amb la finalitat d'homogeneïtzar la imatge de marca.

image

Al logotip genèric d'economistes s'afegeixen dues llegendes a banda i banda, amb un matís del 50%. La tinta a emprar serà preferentment taronja (Pantone 173 CVC), encara que pot emprar-se el negre i el seu matís al 50% per a papereria en B/N.

image

Per imprimir sobre fons s'utilitzarà el matís del 50% en tots dos casos.

image

A continuació s'indica la grandària mínima que pot emprar-se, a partir del que perd llegibilitat.

image

Es podran emprar indistintament qualsevol de les opcions que aquí es representen.

Targetes de Visita

Targetes de Visita


image

Sobres


Cartes

Cartes