link
link
Ofertes d’ocupació
Oportunitats ocupació per a

Ofertes d'ocupació
Oportunitats ocupació per a col·legiats.

Borsa de treball
Servei gratuït i exclusiu per a

Borsa de treball
Servei gratuït i exclusiu per a col·legiats.

Perfils professionals
Completa guia de perfils.

Perfils professionals
Completa guia de perfils.


Ocupació - Borsa de treball

La Borsa de Treball és un servei gratuït i exclusiu per a col·legiats, tant en situació de desocupació com en actiu.

El seu objectiu principal és el de proporcionar el major nivell d'ocupació possible dels economistes i propiciar la seva promoció professional, oferint a les empreses la possibilitat de contactar amb personal qualificat.

Qualsevol col·legiat que busqui treball o vulgui promocionar-se professionalment pot sol·licitar la seva inclusió en la Borsa de Treball del Col·legi, de manera totalment gratuïta, enviant la seva C.V.:


Enviar C.V. – col·legiats

Els C.V. rebuts seran tractats conforme a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament.

Dades personalsCurrículum Vitae


He llegit i estic conforme amb la política de privadesa de la web
Enviar Ofertes - empreses i despatxos

D'altra banda, aquelles empreses o despatxos que precisin un economista i desitgin publicar la seva oferta d'ocupació en la web del Col·legi, han de remetre'ns el següent qüestionari:

Enviar Oferta de Treball


He llegit i estic conforme amb la política de privadesa de la web