link
link
Documents y quotes
Documents a aportar per a la co

Documents y quotes
Documents a aportar per a la col·legiació

Qui pot col·legiar-se?
Requisits y condicions

Qui pot col·legiar-se?
Requisits y condicions

Activitats i àmbits
d’actuació de l’economis

Activitats i àmbits
d'actuació de l'economista


Documentació

Documentació a aportar per a la col·legiació

 • Títol o en defecte d'això, certificat acadèmic en el qual consti expressament el pagament dels drets d'expedició del títol, acompanyats de la seva fotocòpia para acaro i posterior devolució de l'original, o testimoniatge notarial del mateix.
 • Original i còpia del D.N.I.
 • Dos fotografies grandària carnet i la següent documentació:

Quotes Trimestrals

 • D'incorporació: 80 €

Els llicenciats que sol·licitin la col·legiació dins dels dotze mesos computats des de la finalització dels estudis, estan exempts de pagar quotes d'incorporació.

Als quals s'incorporin durant el segon any de finalització dels estudis se'ls redueix la quota en un 50%.

 • Trimestrals:
  • Ordinàries:
   • Exercent: 56,35 €
   • No Exercent: 29,35 €
  • Especials:

Els llicenciats que sol·licitin la col·legiació dins dels dotze mesos computats des de la finalització dels estudis, quota trimestral de 12,30 €. Transcorregut aquest termini, la quota passarà a ser l'ordinària.


Horari d'atenció al públic

Dilluns a divendres, de 8:30 h. a 14:30 hores.


Horari d'estiu:
El mes d'agost, per descans del personal, romandrà tancat des del dia dilluns, 13 d'agost fins al divendres , 24 d'agost de 2018. El CEIB reprèn la seva activitat dilluns 27 d'Agost de 2018.