link
link

Benvinguts

El Col·legi d'Economistes de les Illes Balears és una Corporació de Dret Públic emparada per la llei i reconeguda per l'Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, que es regeix per la legislació vigent en matèria de col·legis professionals, per les disposicions generals que regulen la professió d'economista i una organització professional, i per els seus propis Estatuts.


És la Institució representativa de la professió d'economista, que mitjançant l'organització d'activitats i serveis diversos, contribueix a la millora de la qualitat de les prestacions que aquest ofereix a la societat. El seu àmbit territorial comprèn la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La seu del Col·legi la trobam a:

Avinguda Joan March i Ordines, nº 9, 1º B. 07004 Palma de Mallorca.
Telèfon: +34 971 72 21 69
Fax: +34 971 71 04 77
E - Mail : colegioillesbalears@economistas.org
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 8.30 a 14.300 hores.